• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hành trình khám phá "Tôi là ai ?"

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Chúng ta đang sống trong một xã hội thay đổi và phát triển một cách chóng mặt, để thích nghi và đạt được những thành công mong muốn, hằng ngày, hằng giờ chúng ta phải không ngừng học tập và khám phá ra những điều mới mẻ. Chỉ khi khám phá ra được những gì mới mẻ, ta mới có thể trở nên nổi bật hơn trong một tập thể, và chỉ có điều đó mới mang lại cho ta một vị trí xã hội nhất định.

Đời này, ta sống trong cuộc sống của những cuộc đời. Cuộc đời của ta – nhưng ta sống không cho đời ta Cuộc sống của ta – nhưng đời không cho ta sống với nó. Ta chỉ có hai lựa chọn hoặc là nghịch ngợm cuộc sống – hoặc là nghịch lại cuộc sống, và phần lớn, không nhận ra rằng, ta đang sống nghịch.

Banana

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Đời này, ta sống trong cuộc sống của những cuộc đời.
Cuộc đời của ta – nhưng ta sống không cho đời ta
Cuộc sống của ta – nhưng đời không cho ta sống với nó.
Ta chỉ có hai lựa chọn hoặc là nghịch ngợm cuộc sống – hoặc là nghịch lại cuộc sống, và phần lớn, không nhận ra rằng, ta đang sống nghịch.