• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Chúng ta đang sống trong một xã hội thay đổi và phát triển một cách chóng mặt, để thích nghi và đạt được những thành công mong muốn, hằng ngày, hằng giờ chúng ta phải không ngừng học tập và khám phá ra những điều mới mẻ. Chỉ khi khám phá ra được những gì mới mẻ, ta mới có thể trở nên nổi bật hơn trong một tập thể, và chỉ có điều đó mới mang lại cho ta một vị trí xã hội nhất định.

 • Đời này, ta sống trong cuộc sống của những cuộc đời.
  Cuộc đời của ta – nhưng ta sống không cho đời ta
  Cuộc sống của ta – nhưng đời không cho ta sống với nó.
  Ta chỉ có hai lựa chọn hoặc là nghịch ngợm cuộc sống – hoặc là nghịch lại cuộc sống, và phần lớn, không nhận ra rằng, ta đang sống nghịch.

 • ISTJ: Hướng nội – Giác quan – Lý trí – Nguyên tắc

  Những người thuộc nhóm ISTJ có lối sống chủ đạo là tư duy nội tâm, tức là họ cảm nhận thế giới bằng năm giác quan của họ theo một cách rõ ràng và cụ thể.

  Ngoài ra, ISTJ còn có một lối sống thứ hai là tư duy hướng ngoại, tức là họ ứng phó với mọi tình huống bằng lý trí và lô-gic.

 • ISFJ: Hướng nội – Giác quan – Tình cảm – Nguyên tắc

  Những người thuộc nhóm ISFJ có lối sống chủ đạo là giác quan hướng nội, họ cảm nhận mọi thứ thông qua năm giác quan của mình một cách rõ ràng cụ thể.

  Ngoài ra, ISFJ còn có một lối sống thứ hai là cảm xúc hướng ngoại, họ giải quyết vấn đề dựa trên những cảm xúc mà họ cảm nhận về chúng, hoặc chúng hợp với những nguyên tắc sống của họ như thế nào.

 • INFJ: Hướng nội – Trực giác – Tình cảm – Nguyên tắc

  Những người thuộc nhóm INFJ có lối sống chủ đạo là trực giác hướng nội, họ tiếp nhận mọi thứ chủ yếu dựa vào trực giác.

  Ngoài ra, INFJ còn có một lối sống thứ hai thiên về cảm giác hướng ngoại, họ xử lý mọi việc theo cách họ cảm nhận, hoặc theo cách mà chúng có phù hợp với chuẩn mực của bản thân họ hay không.

 • ISFP: Hướng nội – Giác quan – Tình cảm – Linh hoạt

  Những người thuộc nhóm ISFP có lối sống chủ đạo là cảm giác hướng nội, họ giải quyết vấn đề dựa trên cách họ cảm nhận vấn đề như thế nào, hoặc cách chúng hòa hợp với hệ thống giá trị của họ như thế nào.

  Ngoài ra, ISFP còn có một lối sống thứ hai là trực giác hướng ngoại, họ cảm nhận mọi thứ thông qua năm giác quan của họ một cách cụ thể và rõ ràng.

 • ISTP: Hướng nội – Giác quan – Lý trí – Linh hoạt

  Những người thuộc nhóm ISTP có lối sống chủ đạo là tư duy hướng nội, họ giải quyết mọi việc một cách lí trí và logic.

  Ngoài ra, ISTP còn có lối sống thứ hai là giác quan hướng ngoại, họ cảm nhận thế giới một cách rõ ràng qua năm giác quan của mình.

 • INFP: Hướng nội – Trực giác – Tình cảm – Linh hoạt

  Những người thuộc nhóm INFP có lối sống chủ đạo là cảm xúc hướng nội, ở đó họ xử lý công việc theo cách họ cảm nhận về việc đó, hoặc theo cách mà việc đó phù hợp với hệ thống giá trị cá nhân của họ.

  Ngoài ra, INFP còn có một lối sống thứ hai thiên về trực giác hướng ngoại, ở đó họ tiếp nhận mọi việc dựa vào trực giác của mình.

 • INTP: Hướng nội – Trực giác – Lý trí – Linh hoạt

  Những người thuộc nhóm INTP có lối sống chủ đạo là tư duy hướng nội, tức là họ giải quyết vấn đề một cách lý trí và logic.

  Ngoài ra, INTP còn có môt lối sống thứ hai thiên về trực giác hướng ngoại, họ nắm bắt mọi thứ thông qua trực giác của mình.

 • ESTP: Hướng ngoại – Giác quan – Lý trí – Linh hoạt

  Những người thuộc nhóm ESTP có lối sống chủ đạo là giác quan hướng ngoại, họ cảm thụ thế giới thông qua năm giác quan một cách cụ thể và rõ ràng.

  Ngoài ra, ESTP còn có một lối sống thứ hai là tư duy hướng nội, họ biết suy nghĩ một cách lý trí và hợp lý.

 • ESFP: Hướng ngoại – Giác quan – Tình cảm – Linh hoạt

  Những người thuộc nhóm ESFP có lối sống chủ đạo là giác quan hướng ngoại, tức là họ cảm nhận thế giới bằng năm giác quan của họ theo một cách cụ thể và rõ ràng.

  Ngoài ra, ESFP còn có một lối sống thứ hai của là cảm xúc hướng nội, là nơi họ tương tác với mọi thứ theo cách họ cảm nhận chúng, hoặc cách mà chúng thích hợp với giá trị sống của bản thân họ.

 • ENFP: Hướng ngoại – Trực giác – Tình cảm – Linh hoạt

  Những người thuộc nhóm ENFP có lối sống chủ đạo  trực giác hướng ngoại, họ nhận biết thế giới qua trực giác của mình.

  Lối sống thứ hai là cảm xúc nội tâm, họ xử lý mọi việc theo cách mà họ cảm nhận chúng, hoặc những việc đó có phù hợp với chuẩn mực của bản thân họ hay không.

 • ENTP: Hướng ngoại – Trực giác- Lý trí – Linh hoạt

  Những người thuộc nhóm ENTP có lối sống chủ đạo là trực giác hướng ngoại, họ nhận biết thế giới qua trực giác của mình.

  Ngoài ra ENTP còn có một lối sống thứ hai là tư duy hướng nội, họ giải quyết những vấn đề theo lí trí và logic.

 • ESTJ – The Guardians – Người Giám Hộ

  ESTJ: Hướng ngoại – Giác quan – Lý trí – Nguyên tắc

  Những người thuộc nhóm ESTJ có lối sống chủ đạo là tư duy hướng ngoại, tức là họ xử lý mọi việc bằng lý trí và óc logic.

  Ngoài ra, ESTJ còn có lối sống thứ hai thiên về giác quan hướng nội, họ cảm nhận thế giới bằng các giác quan một cách rõ ràng và cụ thể.

 • ESFJ: Hướng ngoại – Giác quan – Tình cảm – Nguyên tắc

  Những người thuộc nhóm ESFJ có lối sống chủ đạo là cảm xúc hướng ngoại, tức là họ cảm nhận thế giới qua cảm xúc của mình và những điều đó được thế giới quan của họ phản ánh như thế nào.

  Ngoài ra ESFJ còn có một lối sống thứ hai thiên về giác quan hướng nội, nghĩa là họ cảm nhận mọi việc qua năm giác quan của mình một cách cụ thể và rõ ràng.

 • ENFJ: Hướng ngoại – Trực giác – Tình cảm – Nguyên tắc

  Những người thuộc nhóm ENFJ có lối sống chủ đạo là cảm xúc hướng ngoại, tức là họ giải quyết những vấn đề theo cảm tính, hoặc theo cách mà những vấn đề đó phù hợp với hệ thống giá trị cá nhân của họ.

  Lối sống thứ hai là trực giác hướng nội, họ suy nghĩ về mọi việc dựa vào trực giác của bản thân.

 • ENTJ: Hướng ngoại – Trực giác- Lý trí – Nguyên tắc

  Những người thuộc nhóm ENTJ có lối sống chủ đạo là tư duy hướng ngoại, tức là họ xử lý mọi việc bằng lý trí và óc logic.

  Lối sống thứ hai là trực giác nội tâm, nghĩa là họ nhận thức vấn đề bằng trực giác.

 • Trước khi làm bài trắc nghiệm MBTI miễn phí này – sỡ dĩ phải nói là Free là vì đây là loại trắc nghiệm có trả phí… Vì lẽ đó, tôi thành thật khuyên bạn nên đọc kỹ và tìm hiểu sơ qua kiến thức cơ bản về MBTI, hệ thống phân loại tính cách này được đánh giá như thế nào, áp dụng ra sao qua tất cả các phần trong bài viết này.