Trung tâm trợ giúp

► ► ► THÔNG TIN THANH TOÁN

- Căn cứ theo HĐKT, căn cứ phiếu nhận khách, phiếu yêu cầu dịch vụ đã thỏa thuận của 2 bên

- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên

Nhằm mục đích thuận tiện và tránh sai sót trong quá trình thanh toán và nhận thanh toán, chúng tôi thông báo đến khách hàng và quý đối tác như sau:

1. Tài khoản giao dịch của chúng tôi:

Dưới đây là danh sách các tài khoản được phép giao dịch gồm nhận chuyển khoản và thanh toán của công ty chúng tôi:

2. Trách nhiệm: Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về các giao dich từ các tài khoản này. Và miễn trừ giải quyết các trường hợp giao dịch ngoài các tài khoản chỉ định nêu trên.
3. Qui định: Thông báo này được xem là phụ lục bắt buộc của tất cả hợp đồng và các yêu cầu thanh toán liên quan đến công ty chúng tôi.

4. Điều khoản:

Chúng tôi cam kết tất cả các khoản thanh toán vào 1 trong các tài khoản này, nếu không được thực hiện theo đúng cam kết chất lượng như văn bản đã thỏa thuận 2 bên, công ty chúng tôi sẽ bồi thường gấp 2 lần khoản tiền đã nhận thanh toán của quý khách hàng.

Để đảm bảo và được xác nhận về khoản thanh toán của quý khách, vui lòng gửi chứng từ chuyển khoản vào email lienhebmo@gmail.com, hoặc liên hệ hotline 02871069555